link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

NovumNet

Internet bez limitów i granic.

Nielimitowany Internet już za 55 zł miesięcznie.

Projekt zapewnienia dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Projekt zakłada zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki której będą świadczone usługi dostępu
do Internetu, co zmniejszy wykluczenie cyfrowe na wybranych obszarach województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest dostarczenie usług telekomunikacyjnych (Internetu) w technologii WiMAX. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych, umożliwiająca dostęp do usługi NovumNet w sieci Novum S.A., stworzona do budowania węzłów „ostatniej mili”.

Usługa dostępna na terenach:
W powiecie tureckim miasto i gmina Turek,
W powiecie kolskim miasto i gmina Koło,
W powiecie leszczyńskim wieś i gmina Lipno, wieś i gmina Święciechowa (wschodnia część)
oraz powiat grodzki Leszno.