link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

Telefony alarmowe

112

Europejski Numer Alarmowy

997

Policja

998

Państwowa Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego

984

Pogotowie rzeczne

985

Ratownictwo morskie i górskie

986

Straż Miejska

991

Pogotowie elektrowni

992

Pogotowie gazowni

993

Pogotowie ciepłowni

994

Pogotowie wodociągów

995

Child Alert

996

Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zakres numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.