link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

FAQ

Wystarczy, że zadzwonisz pod numer 801077333 lub 29 7650650.
Nie. Rachunek otrzymasz tylko od Novum S.A.
Nie. Aby skorzystać z usługi TeleNovum nie musisz zmieniać numeru telefonu. Wystarczy przenieść numer od dotychczasowego operatora do Novum S.A.
Po wybraniu taryfy w usłudze TeleNovum Abonentowi przysługuje pakiet minut, który w czasie trwania umowy odnawiany jest w kolejnych miesiącach. Pakiet minut pozwala na realizowanie bez dodatkowych opłat połączeń lokalnych, strefowych oraz międzystrefowych. Połączenia wykonane do sieci komórkowych podlegają standardowym opłatom cennikowym.
Przeniesienie numeru jest bezpłatne. Dodatkowo Novum S.A. realizuje wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru od dotychczasowego operatora.
Czas oczekiwania to ok. 45-60 dni od momentu podpisania umowy. Uzależniony jest od zapisów w umowie z poprzednim operatorem, szybkości deaktywacji usługi i aktywacji w naszym systemie.
Jest to łącze telekomunikacyjne (PSTN), na którym przesyłanie danych odbywa się w sposób analogowy. To najprostszy rodzaj linii telefonicznej, który jest używany przez większość klientów indywidualnych.
Połączenia lokalne i strefowe to połączenia wykonywane do abonentów w tej samej strefie numeracyjnej.
Połączenia międzystrefowe to połączenia wykonywane pomiędzy abonentami należącymi do różnych stref numeracyjnych.
To usługa stałego przekierowania połączeń międzystrefowych, do sieci komórkowej lub międzynarodowego do wybranego operatora telekomunikacyjnego. Realizowana jest bezpłatnie przez TP S.A. i polega na automatycznym dodaniu określonego prefiksu dla każdego połączenia międzymiastowego, międzynarodowego i do sieci komórkowych. Korzystając z preselekcji abonent nie musi wybierać ręcznie prefiksu Novum 10818 przy każdym połączeniu.
Połączenia typu AUS to w szczególności połączenia z numerami specjalnymi (np. biuro numerów, numery skrócone), połączenia do numerów zaczynających się na: 80x (np. infolinie), 39x, 70x, 20(7,8) oraz do sieci przywoławczej. Połączenia typu AUS, które można zablokować (grupy numerów):
*Połączenia rozrywkowe o podwyższonej opłacie (0-700*x*, 0-701*x*, 0-708*x*, 0-20(7, 8)*x)
*Połączenia o podwyższonej opłacie – usługi, np.: 0-703*x, 0-704*x, 0-300x, 0-400x
*Połączenia międzynarodowe, do sieci komórkowych i pagerów, połączenia do Internetu i sieci teleinformatycznych, połączenia międzystrefowe
*Połączenia do infolinii, np.: 0-80x, 0-080x oraz domowy SMS tp
Z naszym Biurem Obsługi Klienta skontaktujesz się dzwoniąc pod numer Infolinii 801 077 333 z telefonów komórkowych: 29 765 06 50 bądź pisząc na adres: bok@t-novum.pl
Zgłoszenia awarii lub usterki można dokonać telefonicznie dzwoniąc na naszą Infolinię bądź mailowo poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej.
Klient może podpisać umowę zakupu energii elektrycznej na kilka sposobów:
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
– drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer infolinii 801 077 333
– poprzez naszego pracownika terenowego,
– zgłaszając gotowość zawarcia umowy na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na naszej stronie www
Wszelkich informacji udzielają nasi konsultanci w BOK, pod numerem infolinii 801 077 333 z telefonów komórkowych: 29 765 06 50
Złożenie reklamacji przez Odbiorcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty faktury.
Termin płatności faktury wynosi dla odbiorcy indywidualnego 21 dni od daty wystawienia faktury, lecz nie krócej niż 14 dni od jej doręczenia.
Odbiorca składa reklamacje w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta.
Zgodnie z Regulaminem, Novum S.A. ma 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację.